Project

Social Enterprise 360 project wordt mede-gefinancierd door een gift toegekend door de Europese Commissie uit Erasmus +. 
De tweejarige implementatie periode duurt van 1 september 2014 tot 30 augustus 2016 en het project heeft als doel het betrekken van 450 docenten en 5625 leerlingen van 300 middelbare scholen op Europees niveau. 
 
Project doel
Het Social Enterprise 360 project, ontwikkeld door een strategisch verbintenis tussen organisaties uit 8 landen, is gebaseerd op een  uitgebreide onderwijskundige benadering van sociaal ondernemerschap, waarbij leerresultaten worden gecombineerd met beoordeling, formele methoden met informele activiteiten binnen en buiten school, het betrekken van deelnemers op lokaal en internationaal niveau en interactie binnen activiteiten ontwikkeld voor docenten en mentoren.
 
Project doelen
» Analyse van de status van ondernemerschapsonderwijs in projectlanden
» Het creeren van sociaal ondernemerschapscurricula voor middelbare scholen
» Het creeren van een ecosysteem voor sociaal ondernemerschap binnen en buiten school en de exploitatie van digitaal leren
» Het bouwen van een competentiegericht beoordelingssysteem
» Het trainen van docenten en schoolleiders
» Het ontwikkelen van  een duurzaam en schaalbaar onderwijssysteem
» Het ontwikkelen van een internationale gemeenschap van middelbare scholen door het gebruik van gewone tools, methoden en best practices

Project Doelgroepe
» Docenten en middelbare schoolleiders
» Middelbare scholen
» Middelbare scholieren
» Ondernemers
» Experts
» Media
» Publieke en private netwerken die ondernemerschapsonderwijs in scholen steunen

Project resultaten
» Onderzoek- de huidige situatie van sociaal ondernemerschap (onderwijsinitiatieven en sociale ondernemingen) in de deelnemende landen
» Sociaal Ondernemerschap Curricula (onderwijsmateriaal voor docenten en middelbare scholieren) - 2 versies, standaard en uitgebreide
» Materiaal voor het trainen van deelnemers
» Onderwijsactiviteiten in de klas en online
» Training sessies voor docenten
» Leerplatform met educatieve middelen over sociaal ondermerschap
» Pilot project op Partenie Cosma High School of Economics, Oradea - het testen en toepassen van materialen ontwikkeld door het project Social Enterprise 360
» Competities en evenementen voor leerlingen over sociaal ondernemerschapsthema's