poza_page-parteneri.jpg

Εταίροι

Erasmus+
To πρόγραμμα Erasmus + αποτελεί το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στην ενθάρρυνση των δεξιοτήτων και των δυνατοτήτων για εργασία παρέχοντας ευκαιρίες για εκπαίδευση και κατάρτιση, για πρακτική άσκηση για νέους καθώς και χρηματοδότηση για σχέδια στον τομέα του αθλητισμού.
Junior Achievement Romania
Από το 1919 παγκοσμίως και από το 1993 στη Ρουμανία, ο οργανισμός Junior Achievement υλοποιεί στα σχολεία εκπαιδευτικά προγράμματα στον τομέα των οικονομικών, της επιχειρηματικότητας, των χρηματοοικονομικών και του επαγγελματικού προσανατολισμού.  Μέσω δραστηριοτήτων "μαθαίνω μέσω πράξης"  που διεξάγονται μέσα στην τάξη καθώς και μέσω της διάδρασης με εθελοντές από τον επιχειρηματικό κόσμο, οι νέοι αποκτούν απαραίτητες δεξιότητες για τη ζωή, μοναδικές εμπειρίες και έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς, να γίνουν μέρος ενός εκπαιδευτικού και επαγγελματικού διεθνούς δικτύου:37 χώρες στην Ευρώπη και 121 χώρες παγκοσμίως υλοποιούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του JA.Στη Ρουμανία, τα εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιούνται σε περισσότερα από 1300 δημόσια σχολεία σε όλη τη χώρα  σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας με βάση τη συμφωνία 10184/2003 και με οικονομική υποστ΄ριξη από τον επιχειρηματικό κόσμο.

Website: www.jaromania.org
 
Colegiul Economic Partenie Cosma Oradea
Η αποστολή του Λυκείου : 1) Να δημιουργήσει και να ενδυναμώσει τις δεξιότητες και τις ικανότητες που επιτρέπει σε νέους πτυχιούχους να ενσωματωθούν καλύτερα στην αγορά εργασίας την Ευρώπη, 2) Να διεξάγει την αρχική εκπαίδευση των απόφοιτων, 3) Να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου οι καθηγητές θα αισθάνονται ολοκληρωμένοι , 4) Να παρέχει στους μαθητές την ευκαιρία να ικανοποιήσουν το ενδιαφέρον τους για γνώση, να χρησιμοποιήσουν τεχνικές πληροφόρησης για να αποκτήσουν επικοινωνιακές δεξιότητες στις ξένες γλώσσες, 5) Να παρέχουν στους μαθητές την έννοια του πολίτη σε πνευματικό, ηθικό και διεθνές επίπεδο.
J.J. Strossmayer University of Osijek, Faculty in Economics in Osijek
Η Σχολή Οικονομικών στο Osijek (EFOS)είναι μία από τις παλίοτερες στο J.J. Strossmayer University of Osijek. Ιδρύθηκε το 1961. Εκτός από τις προπτυχιακές σπουδές, το EFOS παρέχει μεταπτυχιακές σπουδές και ερευνητικές δραστηριότητες που δίνουν έμφαση στην τοπική ανάπτυξη, στην επιχειρηματικότητα και στα πληροφοριακά συστήματα. Τα προγράμματα της Σχολής Οικονομικών στο Osijek καλύπτουν όλο το εκπαιδευτικό φάσμα από τον προπτυχιακό φοιτητή έως τον μετα-διδακτορικό ερευνητή. Το EFOSείναι ο μόναδικός θεσμός ανώτατης εκπαίδευσης ο οποίος παρέχει εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα από το προπτυχιακό έως το διδακτορικό επίπεδο. Το 2005 στο πλαίσιο του αναδιαμόρφωσης Πανεπιστημίου με βάση της Συνθήκη της Μπολόνια, το EFOS συμμόρφωσε τα πτυχιακά του προγράμματα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις Ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Το 2011, η Σχολή Οικονομικών πέρασε με επιτυχία τη διαδικασία λήψης διεθνούς πιστοποίησης και έλαβε το Πιστοποιητικό IQA (Διεθνής Πιστοποίηση Διασφάλισης Ποιότητας CEEMAN)το οποίο πιστοποιεί: την υψηλή ποιότητα των προγραμμάτων και της υλοποίησης τους και το υψηλό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού. Η Σχολή έχει αναγνωριστεί και στο πεδίο της επιχειρηματικότητας για τη συνδρομή της αυτή έχει λάβει την Έδρα Eπιχειρηματικότητας της UNESCΟ.

Website: www.efos.unios.h/
 
Fundacion Junior Achievement Espana
Το Junior Achievement γεννήθηκε το στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1919 και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς παγκοσμίως αφοσιωμένους στην προώθηση των επιχειρηματικών αξιών προς τους νέους ανθρώπους καθώς και στην προετοιμασία τους για την αγορά εργασίας μέσω της μεθοδολογίας "Μαθαίνω μέσα από την πράξη".
Το Junior Achievement έφτασε στην Ισπανία το 2001, προσφέροντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο δημιουργήθηκε από ειδικούς και ωφελεί μαθητές από 7 ετών έως 25 ετών (ξεκινώντας στο Δημοτικό και συνεχίζοντας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην Τεχνική εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο).

Website: fundacionjaes.org​ 
 
Junior Achievement Europe
O oργανισμός Junior Achievement Europe στοχεύει να έμπνεύσει και να προετοιμάσει τους νέους ανθρώπους για να πετύχουν μέσα στην παγκόσμια οικονομία. Το JA-YE Europe αποτελεί τον μεγαλύτερο  φορέα επιχειρηματικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, προσφέροντας προγράμματα σε 3.2 εκατομμύρια μαθητές σε 39 χώρες για το 2013. Κατεβάστε το φυλλάδιο εδώ.
Χρηματοδοτούμενο από επιχειρήσεις, θεσμούς, ιδρύματα και ανεξάρτητα πρόσωπα, το JA Europe φέρνει κοντά τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα παρέχοντας στους νέους της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εμπειρίες οι οποίες ενισχύουν τις δεξιότητες, την κατανόηση και την προοπική για να πετύχουν στην παγκόσμια οικονομία. 
Το πρόγραμμα του JA "Εικονική Επιχείρηση" είναι αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως "Βέλτιση πρακτική στην επιχειρηματική εκπαίδευση". Το JAEurope είναι το Ευρωπαϊκό μέλος του παγκόσμιου φορέα JA Worldwide®.

Website: ja-ye.org
 
Junior Achievement Greece
ΤΟ ΣΕΝ/JA Ελλάδας ιδρύθηκε το 2005 ως Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το οποίο προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρηματικότητας, χρηματοοικονομικών γνώσεων και απόκτησης δεξιοτήτων σε ιδιωτικά και δημόσια σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Το ΣEN/JA Ελλάδας είναι μέλος κι επίσημος αντιπρόσωπος του παγκόσμιου φορέα JA Worldwide στην Ελλάδα. Ο οργανισμός JA Worldwide ιδρύθηκε το 1919 και αποτελεί τον μεγαλύτερο παγκόσμιο μη κερδοσκοπικό φορέα επιχειρηματικής εκπαίδευσης με παρουσία σε 122 χώρες, βοηθώντας περισσότερους από 10.000.000 μαθητές σε ετήσια βάση.
Με όραμα την έμπνευση και την ενδυνάμωση των νέων, η υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΣEN/JA Ελλάδας και η προώθηση τοης υγιούς επιχειρηματικότητας αποτελούν την πρώτη προτεραιότητα, σύμφωνα με το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού. Η υποστήριξη των προσπαθειών και των δραστηριοτήτων του Οργανισμού συνδέουν το εκπαιδευτικό σύστημα με την αγορά εργασίας και με σημαντικούς παίκτες της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής. Μέσω χορηγιών και εθελοντικών προγραμμάτων, πολλές επιχειρήσεις προσφέρουν την πολύτιμη υποστήριξη τους στο ΣEN/JA Ελλάδας ως εταίροι ή συνδρομητές, διαβεβαιώνοντας την απρόσκοπτη συνέχεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Website: senja.gr​ 
 
Junior Achievement Italy
To Junior Achievement Iταλίας αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό ο οποίος ιδρύθηκε το 2002 από μία ομάδα ηγετικων εταιρειών και δημόσιων οργανισμών για να προωθήσουν την οικονομία και την επιχειρηματικότητα στο ιταλικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το Junior Achievement Italia είναι ενας από τους κύριους παίκτες σε εθνικό επίπεδο οι οποίοι εμπλέκονται στην προώθηση της οικονομίας, της χρηματοοικονομικής μάθησης και της επιχειρηματικής εκπαίδευσης από το δημοτικό έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (μαθητές από 9 έως 19 ετών) και κάθε έτος ξεπερνάει τους 22.000 μαθητες. Τα βασικά πλεονεκτήματα της προσέγγισης του Junior Achievement Italia είναι: 
- Η μεθοδολογία "Μαθαίνω μέσα από την πράξη" (εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους δασκάλους, δωρεάν διδακτικά εργαλεία,  βιωματικές εμπειρίες κατά τη διάρκεια των εθνικών και διεθνών εμπορικών εκθέσεων και διαγωνισμών, προτάσεις συνεργασίας και αξιολογήσεις) 
- Η αμοιβαία επωφελής εμπερικη΄συνεργασία ανάμεσα σε σχολεία και επιχειρήσεις με τον ενεργό ρόλο των εθελοντών από τον επιχειρηματικό κόσμο.
 
Website: www.jaitalia.org
 
Stichting Jong Ondernemen
Όταν είσαι επιχειρηματίας, όλος ο κόσμος είναι στα πόδια σου. Αου αρέσει η δράση, είσαι πάντα έτοιμος για προκλήσεις, είσαι ανοιχτός στις ευκαιρίες και αναλαμβάνεις πάντα τις ευθύνες. Ο ενθουσιασμός σου και η δημιουργικότητα είναι πηγή ενέργειας για όλους τους υπόλοιπους . Δεν υπάρχουν καλύτερες βάσεις για την επιτυχία. Ένα πράγμα είναι σίγουρο : η επιχειρηματικότητα είναι καλή για όλους ανεξαιρέτως.
Μαθαίνεις την επιχειρηματικότητα μέσα από την πράξη. Πρέπει να έχει βιώσει όλα αυτά τα συναισθήματα. Το Jong Ondernemen εμπνέει και υποστηρίζει τους νέους ανθρώπους στην Ολλανδία για να χτίσουν ένα επιχειρηματικό μέλλον. Αυτό γίνεται μέσω της πράξης και της εμπειρίας που προσφέρουν τα προγράμματα της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (επαγγελματικά σχολεία, τεχνικά πανεπιστήμια και θεωρητικές σχολές). Ποιά είναι η επιτυχία μας; Η δικτύωση, η σύνδεση και η οργάνωση. Με αυτόν τον τρόπο προσφέρουμε μία μοναδική επιχειρηματική εμπειρία η οποία μπορεί να αλλάξει ζωές.

Website: www.jongondernemen.nl 
 
 
The Grameen Creative Lab GmbH
Tο Grameen Creative Lab (GCL) αποτελεί μία κοινοπραξία που ιδύθηκε το 2009 από τον κάτοχο του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης και τον επιχειρηματία Hans Reitz για να προωθήσουν την παγκόσμια κοινωνική επιχειρηματικότητα.Η επιχείρηση δίνει έμφαση στην αύξηση της ενημέρωσης για τις κοινωνικές επιχειρήσεις μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων και συνεδρίων και μέσω της ένταξης τους στα Πανεπιστήμια. Επίσης, υποστηρίζει και συμβουλεύει εταιρείες και οργανισμούς που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο τους για να δημιουργήσουν μία κοινωνικής επιχείρηση. Το σημαντικότερο γεγονός του είναι το Ετήσιο Παγκόσμιο Συνέδριο Κοινωνικών Επιχειρήσεων το οποίο πραγματοποιείται κάθε Νοέμβριο.