Projekt

Projekt Social Enterprise 360 je sufinanciran od strane Europske komisije kroz Erasmus + program.
Razdoblje provedbe je 2 godine, od 1. rujna 2014. do 30. kolovoza 2016. Cilj projekta je uključiti 450 učitelja i 5625 učenika iz 300 srednjih škola u Europi.
 
Opći cilj projekta
Projekt Social Enterprise 360 je razvijen kroz strateško partnerstvo između organizacija iz 8 zemalja, a temelji se na sveobuhvatnom obrazovnom pristupu socijalnom poduzetništvu, kombinirajući ishode učenja s vrednovanjem, formalnim metodama podučavanja, neformalnim aktivnostima koje se provode u školi i izvan nje, uključivanjem sudionika na lokalnoj i međunarodnoj razini, interakcijom s učenicima unutar aktivnosti razvijenih za nastavnike i mentore. 
 
Specifični ciljevi projekta
» Analiza stanja u poduzetničkom obrazovanju u zemljama sudionicama projekta
» Izrada kurikuluma za kolegij socijalno poduzetništvo za srednje škole
» Izrada ekosustava za razvoj socijalnog poduzetništva  unutar i izvan škole, te korištenje digitalnog učenja
» Izgradnja evaluacijskog sustava temeljenog na kompetencijama
» Osposobljavanje nastavnika i ravnatelja škola
» Razvoj održivog obrazovnog programa primjenjivog u različitim obrazovnim kontekstima
» Razvoj međunarodne zajednice srednjih škola korištenjem zajedničkih alata, metoda i najboljih praksi
 
Ciljne skupine projekta
» Nastavnici i ravnatelji srednjih škola
» Srednje škole
» Učenici srednjih škola
» Poduzetnici
» Stručnjaci
» Mediji
» Javne i privatne mreže koje podržavaju poduzetničko obrazovanje u školama

Rezultati projekta
» Studija – trenutna situacija u području razvoja socijalnog poduzetništva (obrazovne inicijative i socijalna poduzeća) u zemljama uključenim u projekt
» Kurikulum predmeta Socijalno poduzetništvo (edukativni materijali za učitelje i učenike srednjih škola) – 2 verzije, standardna i proširena
» Materijali za sudionike treninga
» Edukativne aktivnosti koje se provode u učionicama i on-line
» Trening seminari za učitelje
» Obrazovna platforma s edukativnim resursima o socijalnom poduzetništvu
» Pilot projekt u srednjoj ekonomskoj školi Partenie Cosma High School, Oradea, Rumunjska – testiranje i primjena materijala razvijenih u okviru projekta Social Enterprise 360
» Natjecanja i događaji za učenike na temu socijalno poduzetništvo